Church of the New Ukr. martyrs, Chortkiv, Ternopil region