College for girls Znamennya, Zarvanytsya, Ternopil region